โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี http://watpathumsc.siam2web.com/
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
Watpathumwanaram School (Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
สำนักงานเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
                                                                                                                                    
      นายสมภพ อินทรจันทร์
       ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

วันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมฝึกซ้อมโขนสู่ชุมชน

รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕๕ 

เปิดทำการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

                                                                                          

 
        
webmaster : phiradesh@hotmail.com
Watpathumwanaram School
(Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
04/05/2011
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 16,334 Today: 4 PageView/Month: 53

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...